Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2020 június 22, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város közrendjével, közbiztonságával kapcsolatos beszámolók elfogadására

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

meghívott: Varsányi Péter dr. (irodavezető)Gulyás Ferenc dr. r.ezredes (Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője)Tiborcz János dr. (r.dandártábornok)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)Kovács Márta (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (a SZOMHULL Kft. ügyvezető igazgatója)Kiskós Ferenc (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Kiss Dávid (SZOMPARK ügyvezető igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Jagodits Rómeó (Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Leidli Géza (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Jordán Tamás (ügyvezető igazgató)Németh Klára (ügyvezető igazgató)Bálint András (Képző Központ Kft. ügyvezető igazgatója)Török Tibor (Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

Melléklet

4.) Javaslat a Víztorony üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA SzombathelyiKulturális Központ igazgatója)

5.) Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Barta Balázs (Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület ügyvezetője)Kenézné Fojtyik Nóra Edit (Makanoi PSP Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. ügyvezetője)Szabó Péter (egyéni vállalkozó)Pados Zsolt (Vas Megyei Gyermekvédelmi Kp. Ált.Isk. és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője)Nagylaki András (Boldogulás Ösvényein Alapítvány képviselője, Kuratóriumi Elnök)Drenovácz István (11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület Elnöke)Szentgyörgyvári Róbert (kancellár, Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma képviselője)Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)

7.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

11.) Javaslat a 2020. évi belügyminisztériumi pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

12.) Javaslat 1000 parkoló építésére vonatkozó program elfogadására

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

14.) Javaslat az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Vigné Horváth Ilona (a Szombathelyi GESZ igazgatója)

15.) Javaslat a bölcsődei feladatok ellátására kötött megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

16.) Javaslat az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött együttműködési megállapodás elfogadására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

17.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar 2020/2021-es évadra vonatkozó programtervének elfogadására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kiss Barna Gábor (Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója)Vigné Horváth Ilona (a Szombathelyi GESZ igazgatója)

18.) Javaslat intézményi alapdokumentumok módosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Jagodits Rómeó (Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

19.) Javaslat személyi ügyekben döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

20.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

21.) Javaslat a Gothard-kastély Modern Városok Programból történő fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

22.) Javaslat a KEHOP-3.2.1 hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén pályázat keretében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és az önkormányzat között kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására

Javaslat a KEHOP-3.2.1 hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szombathely város területén pályázat keretében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és az önkormányzat között kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

23.) Javaslat az ebrendészeti telep korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

24.) Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktárral kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Németh Zsolt (belső ellenőr)

25.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. és a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására (SAJÁT)

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Leidli Géza (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Bokor Zsolt (Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület elnökhelyettese)

26.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

27.) Javaslat a 6174/1/A/5 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

28.) Javaslat a Szent László király u. 6/A szám alatti üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozóan (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

29.) Javaslat a szombathelyi 10011/7 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

30.) Javaslat önkormányzati tulajdonban álló üzlethelyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbítására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

31.) Javaslat a Semmelweis u. 16. I/5. szám alatti, 6964/A/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

Zárt ülés

32.) Tájékoztató a szombathelyi 059/2 hrsz.-ú és a 059/3 hrsz.ú ingatlanokon (északi iparterület) tervezett beruházással kapcsolatban tett intézkedésekről

előadó: Lakézi Gábor (irodavezető, városi főépítész)

33.) Javaslat személyi ügyekben döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

34.) Javaslat a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Izer Gábor Nándor (PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. ügyvezető igazgató)