Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2022 szeptember 26, 15:00

Nyilvános ülés

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításának megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (a SZOMHULL Kft. ügyvezető igazgatója)Izer Gábor Nándor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)Molnár Miklós (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)

4.) Javaslat a bizottság hatáskörébe tartozó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Izer Gábor Nándor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)

5.) Javaslat fenntartói megállapodás megkötésére az Önkormányzat és az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft között

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

6.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

7.) Javaslat egyes projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

9.) Javaslat a Kolozsvár utcai telephelyen nyújtott hajléktalanok otthona szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)

10.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek technikai jellegű felülvizsgálatára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

11.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

12.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum pályázaton történő részvételének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)

Zárt ülés

14.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

15.) Javaslat lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)