Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2022 december 05, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Stéger Gábor (osztályvezető)Holler Péter dr. (osztályvezető)Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

2.) Javaslat a Szombathely, Szent István király utcai Gyöngyös-patak hídrekonstrukció megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

3.) Javaslat az 1000 fa program kiterjesztésére

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

4.) Javaslat közösségi közlekedést érintő döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Szlávik Gábor (Blaguss Agora Hungary Kft. ügyvezető igazgató)

5.) Beszámoló a Közterület-felügyelet munkájáról

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

6.) Javaslat gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

meghívott: Kovács Cecília (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (a SZOMHULL Kft. ügyvezető igazgatója)Molnár Miklós (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)Séllei Árpád (Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Szántó Erzsébet (Szombathelyi Haladás Kft. ügyvezető igazgató)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

9.) Javaslat a Farkas Károly utcai tornacsarnok működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

11.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

12.) Javaslat mikromobilitási járművek kölcsönzési célú közterületi elhelyezésére vonatkozó Együttműködési megállapodás meghosszabbítására

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Varga Denise (Lime Technology Kft. ügyvezetője)Irmai Krisztián (Lime Technology Kft.)

13.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

14.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház létszámelőirányzatának módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)

15.) Javaslat a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ alapító okiratának módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Imréné Erényi Katalin (Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgató)

16.) Javaslat a Szombathelyért Közalapítvány és az Önkormányzat között létrejött kölcsönszerződés módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Papp Zoltán (Szombathelyért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke)

17.) Javaslat pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

18.) Javaslat a Vásárcsarnokban lévő üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

meghívott: Polákovics Marietta (Szombathelyi Városi Vásárcsarnok igazgatója)

19.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú pavilonok Szombathelyi Adventi vásáron történő további hasznosítására

előadó: Lajos Tibor (irodavezető)

20.) Javaslat a háziorvosi és fogorvosi rendelési idők 2023. januári 1. napjától történő módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

22.) Javaslat a SZOVA NZrt. likviditásával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA Zrt. vezérigazgató)

23.) Javaslat egyedi hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Sütő Gabriella (irodavezető, városi főépítész)