Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2023 szeptember 26, 14:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet II. számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

2.) Javaslat a takarékossági program felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

3.) Javaslat az Oktatási ágazat kiadásai soron rendelkezésre álló fedezet átcsoportosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Csapláros Andrea (Savaria Múzeum igazgatója)

5.) Javaslat az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. pályázatainak jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezetője)

7.) Javaslat kulturális intézmények pályázaton történő részvételének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kovács Géza (a Mesebolt Bábszínház igazgatója)Csapláros Andrea (a Savaria Múzeum igazgatója)

8.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Könyvtár Alapító okiratának módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Dr. Baráthné Molnár Mónika (a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója)

9.) Javaslat közterületek elnevezésére

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

10.) Beszámoló a fonyódi gyermektábor megvalósításáról

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

11.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról és az óvodákban folyó gyermekvédelmi tevékenységről, valamint a gyermekvédelmi felelősök 2022/2023. nevelési évben végzett munkájár

Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról és az óvodákban folyó gyermekvédelmi tevékenységről, valamint a gyermekvédelmi felelősök 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2023. évi őszi szüneti nyitvatartására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

14.) Javaslat a Civil Fórummal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

16.) Javaslat támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

17.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Füzi Judit dr. (osztályvezető)