Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2022 szeptember 26, 13:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat fenntartói megállapodás megkötésére az Önkormányzat és az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. között

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításának megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

4.) Javaslat az Oktatási ágazat kiadásai soron rendelkezésre álló fedezet átcsoportosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

6.) Javaslat az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. által benyújtandó pályázatok jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

7.) Tájékoztató a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum pályázaton történő részvételéről

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)

8.) Javaslat közterületek elnevezésére

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

10.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Maros óvodában meghirdetésre kerülő magasabb vezetői álláshely pályázati felhívásának jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

12.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról és az óvodákban folyó gyermekvédelmi tevékenységről, valamint a gyermekvédelmi felelősök 2021/2022. nevelési évben végzett munkájár

Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról és az óvodákban folyó gyermekvédelmi tevékenységről, valamint a gyermekvédelmi felelősök 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról.

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

14.) Javaslat jótékonysági koncert támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

16.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Kovács Előd dr. (kabinetvezető)

17.) Egyéb személyi ügyek

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)