Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2019 november 25, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését érintő döntések meghozatalára

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Kalmár Ervin (osztályvezető)Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Jordán Tamás (ügyvezető igazgató)Halmágyi Miklós (Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Bálint András (Képző Központ Kft. ügyvezető igazgatója)Németh Klára (ügyvezető igazgató)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Kiskós Ferenc (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Kiss Dávid (SZOMPARK ügyvezető igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Kovács Márta (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (a SZOMHULL Kft. ügyvezető igazgatója)Jagodits Rómeó (Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Kohuth Viktor dr. (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatója)Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)Karácsony Krisztina (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Tóth Miklós (Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)Séllei Árpád (Haladás Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője)Illés Béla (HALMILL TEAM Tanácsadó Kft. ügyvezetője)Csendesné Kóbor Ildikó (könyvvizsgáló)

Melléklet

5.) Javaslat a Szombathelyi Aréna Óvodával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

6.) Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-t érintő döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Németh Tamás (VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezetője)

7.) Javaslat a bel- és csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

8.) Javaslat 1000 fa telepítésére Szombathelyen

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

9.) Javaslat sport célú önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Karácsony Krisztina (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)

10.) Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)Kalmár Ervin (osztályvezető)

11.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

12.) Javaslat vezetői álláshelyekre vonatkozó pályázati felhívások elfogadására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

13.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

14.) Javaslat a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által felajánlott hadosztályágyú tulajdonjogának térítésmentes átvételére (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

15.) Javaslat a szombathelyi 0903/1 hrsz.-ú, Erdei iskola úti ingatlanon lévő távközlési állomás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

16.) Javaslat a szombathelyi 5177 hrsz.-ú, Szigligeti u. 1. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú albetéteinek értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

17.) Javaslat a Szombathely 6475/A/2 hrsz.-ú, Thököly u. 36. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

18.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, Nagy L. u. 20. szám alatti üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

19.) Javaslat ingatlan bérbeadásához való hozzájárulásra (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

20.) Javaslat önkormányzati tulajdonban álló gépkocsi tárolók bérleti jogviszonyának meghosszabbítására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

21.) Javaslat a Késmárk utcai teniszpályákra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbítására (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

22.) Javaslat az 5688/1 hrsz.-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatalra (SAJÁT )

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

23.) Javaslat a „Városfejlesztési alap – Képviselői keret” 2019. évi költségvetési rendeletben előirányzott forrás felhasználására (SAJÁT)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

Zárt ülés

25.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.2017. és 2018. évi gazdálkodása tekintetében lefolytatott soron kívüli átfogó belső ellenőrzési vizsgálat megállapításaira tett észrevételek megtárgyalására

előadó: Andorné Fodor Ágnes dr.-né (irodavezető)

meghívott: Karácsony Krisztina (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

26.) Javaslat szombathelyi diákok Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

27.) Javaslat vezetői megbízatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

28.) Javaslat munkaügyi vitából származó tartozás elengedésére (SAJÁT- később kerül kiküldésre)

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

29.) Javaslat a szombathelyi 059/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga és a szombathelyi 059/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog egyben történő értékesítésére érkezett pályázat elbírálására (sürgősségi indítvány)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)