Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2024 január 24, 10:30

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt.-t érintő döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)

2.) Javaslat a 2024. évi útfelújítási program jóváhagyására

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

3.) Javaslat az 1000 fa program további bővítésére, valamint az igénylés eljárásrendjének módosítására

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet III.számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (Közgazdasági és Adó Osztály osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

5.) Javaslat a települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

6.) Javaslat a JUSTClimate projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

7.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Dr. Károlyi Ákos (jegyző)

8.) Javaslat a New European Bauhaus (NEB) CHRONOGENESIS elnevezésű projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

9.) Javaslat ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

10.) Javaslat a Savaria Múzeum és a Ferenczy Múzeumi Centrum Szentendre közötti műtárgycsere jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Múzeum igazgatója)

11.) Javaslat a kizárólagos és többségi tulajdonú gazdasági társaságok vagyonértékesítési szabályzatai jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Kovácsné Dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési NKft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgató)Izer Gábor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató, Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft. ügyvezető)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)Molnár Miklós (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)Németh Klára (Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor András (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)

Zárt ülés

13.) Javaslat lakbértámogatás iránti kérelem elutasítás elleni fellebbezés elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)