Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2020 szeptember 21, 15:00

Nyilvános ülés

5.) Javaslat a településrendezési szerződések megkötéséről szóló szabályzat megalkotására

előadó: Lakézi Gábor (irodavezető, városi főépítész)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Jordán Tamás (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Török Tibor (Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Jagodits Rómeó (Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Bálint András (Képző Központ Kft. ügyvezető igazgatója)Németh Klára (Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.ügyvezető igazgatója)Leidli Géza (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Kiskós Ferenc (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Kiss Dávid (SZOMPARK ügyvezető igazgatója)Kovács Márta (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (a SZOMHULL Kft. ügyvezető igazgatója)Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. műszaki igazgatója)Pajor Attila (Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ ügyvezető igazgatója)

Határozat

10.) Javaslat a Szombathely Városi Vásárcsarnokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)Kalmár Ervin (osztályvezető)Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Polákovics Marietta (Szombathely Városi Vásárcsarnok igazgatója)

11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város kiegészített hosszú távú fejlesztési tervének, gazdasági programjának megtárgyalására

előadó: Kovács Előd dr. (Kabinetvezető)

12.) Javaslat az új bölcsőde kialakításával kapcsolatos döntés meghozatalára

meghívott: Sebestyén Bianka (Szombathelyi Egyesített Bőlcsödei Intézmény vezetője)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Piroska László építész (a Savaria Városfejlesztési Kft. műszaki vezetője)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

14.) Javaslat alapdokumentumok módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

Melléklet

15.) Javaslat közterületek elnevezésére

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

16.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

17.) Javaslat földhaszonbérleti szerződések megkötésére (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

20.) Javaslat kórházi eszközök térítésmentes tulajdonba adására (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

21.) Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 2021. évi csatlakozás jóváhagyására (SAJÁT)

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

22.) Javaslat a Weöres Sándor Színházban működő étterem bérleti díja elengedésére (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Jordán Tamás (ügyvezető igazgató)

23.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Márta (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

24.) Javaslat a Homok úti lőtér használatba adási megállapodásának módosítására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

25.) Javaslat a szombathelyi 5177 hrsz.-ú, Szigligeti u. 1. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú albetéteinek értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

26.) Javaslat lakáscserére (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

27.) Javaslat önkormányzati tulajdonban álló személygépkocsi tároló bérleti jogviszonyának meghosszabbítására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

28.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

29.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (SAJÁT – később kerül kiküldésre)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

Zárt ülés

2.) Javaslat vezetői megbízásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

3.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Kovács Előd dr. (Kabinetvezető)Károlyi Ákos dr. (jegyző)

4.) Javaslat egyedi hatósági ügyben beérkezett kérelem elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)