Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2021 szeptember 27, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet II. számú módosítása

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)Németh Klára (ügyvezető igazgató)Kovács Márta (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)Bálint András (Képző Központ Kft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (Szombathelyi Médiaközpont NKft. ügyvezető, az AGORA SzombathelyiKulturális Központ igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Kiss Dávid (SZOMPARK ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató)Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)Izer Gábor Nándor (PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. ügyvezető igazgató)

Melléklet

3.) Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szervezeti és működési szabályzatának módosítására /saját/

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

4.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

5.) Tájékoztató önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

6.) Javaslat a 7030/A/9 hrsz.-ú ás a 7030/A/12-15 hrsz.ú ingatlanokon fennálló elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

11.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolóinak elfogadására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnöke)Cseri József (a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány FEB elnöke)Poócza Tamás (Szombathelyért Közalapítvány Kuratórium elnöke)Dr. Mészáros András (a Szombathelyért Közalapítvány FEB elnöke)Németh Tamás (a Kutyamenhely Alapítvány Kuratórium elnöke)Versegi Valentin (a Kutyamenhely Alapítvány FEB elnöke)Szentkirályi Bernadett (a "Szombathely Szent Márton városa" Gyebrovszki János Alapítvány Kuratórium elnöke)

13.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

14.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére /saját/

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

15.) Javaslat bizottsági tag delegálására a Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság „Ipari és műszaki megoldások” szakterülete képviseletére /saját/

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

16.) Javaslat a házi gyermekorvosi rendelési idők módosítására /saját/

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

17.) Javaslat "A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021." pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára /saját/

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)

18.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház pályázaton történő részvételének jóváhagyására /saját/

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)

19.) Javaslat a Vásárcsarnokban lévő üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására /saját/

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

meghívott: Polákovics Marietta (Szombathelyi Városi Vásárcsarnok igazgatója)

20.) Javaslat a „2021. évi Autómentes Nap” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára /saját/

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)Bokányi Adrienn (a Gazdasági és Jogi Bizottság Elnöke)

21.) Javaslat a Szombathelyi Adventi vásáron üzemelő önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti idejének meghosszabbítására /saját/

előadó: Lajos Tibor (irodavezető)

Zárt ülés

22.) Javaslat a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára /saját/

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Izer Gábor Nándor (PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. ügyvezető igazgató)

23.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)