Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2023 május 22, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely 2022. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadására

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

meghívott: Pilisi Gábor dr., r. ezredes, rendőrségi főtanácsos (Vas Vármegyei Rendőr-Főkapitányság vezetője)Gulyás Ferenc dr. r. ezredes, rendőrségi főtanácsos (Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet I. számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)Molnár Miklós (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Izer Gábor Nándor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (a SZOMHULL NKft. ügyvezető igazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)

Melléklet

6.) Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Barta Balázs (Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület ügyvezetője)

7.) Javaslat a Geszler Mária Kossuth-díjas keramikusművész által felajánlott gyűjtemény átvételére vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Geszler Mária (Kossuth-díjas keramikusművész)Csapláros Andrea (Savaria Múzeum igazgatója)

8.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

9.) Javaslat feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

11.) Javaslat a Savaria Múzeum pályázaton történő részvételének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Múzeum igazgatója)

12.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

Melléklet

13.) Javaslat bizottsági hatáskörbe tartozó pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

14.) Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Lakézi Gábor (Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - PIU vezető )

Zárt ülés

15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)Izer Gábor Nándor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)