Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2021 szeptember 28, 14:00

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet II. számú módosítása

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Bálint András (Képző Központ Kft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (Szombathelyi Médiaközpont NKft. ügyvezető, az AGORA SzombathelyiKulturális Központ igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató)

Melléklet

3.) Javaslat közterületek elnevezésére

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2021/2022. nevelési év munkatervének véleményezésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

7.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2020/2021. nevelési évben végzett munkájáról és az óvodákban folyó gyermekvédelmi tevékenységről, valamint a gyermekvédelmi felelősök 2020/2021. nevelési évben végzett munkájár

Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2020/2021. nevelési évben végzett munkájáról és az óvodákban folyó gyermekvédelmi tevékenységről, valamint a gyermekvédelmi felelősök 2020/2021. nevelési évben végzett munkájáról

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

8.) Javaslat a 2021. évi Kulturális és Civil Alap terhére kiírandó pályázati felhívások és adatlapok elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

9.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)

10.) Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Bődi Lívia (Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság elnöke)

11.) Javaslat támogatási kérelem elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

12.) Javaslat önkormányzati fenntartású óvoda iskolai őszi szünetben történő zárvatartására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

13.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Kovács Előd dr. (kabinetvezető)