Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2023 november 28, 10:30

Nyilvános ülés

1.) Javaslat az alapellátási orvosi ügyelet átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

meghívott: Dr. Csató Gábor (Országos Mentőszolgálat főigazgató)Dr. Haness János (OMSZ Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet regionális igazgató)Vigné Horváth Ilona (Szombathelyi GESZ igazgatója)

2.) Javaslat szén-monoxid érzékelő készülékek biztosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

3.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)

4.) Javaslat bérleti díj támogatás feltételrendszerének módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgatója és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (SZOMHULL NKft. ügyvezető igazgatója)Kovácsné Dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési NKft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető)

6.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

meghívott: Vörös Andrea (KALAMÁR TRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője)

8.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

9.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Dr. Károlyi Ákos (jegyző)

10.) Javaslat a Szombathelyért Közalapítvány és az Önkormányzat között létrejött kölcsönszerződés módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

meghívott: Papp Zoltán (Szombathelyért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke)

11.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Jurasits Ferenc (SZMJV Horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke)Friedl Tamás (SZMJV Német nemzetiségi önkormányzat elnöke)Mukicsné Kozár Mária (SZMJV Szlovén nemzetiségi önkormányzat elnöke)Szirmai Róbert (SZMJV Roma nemzetiségi önkormányzat elnöke)

12.) Javaslat pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

13.) Javaslat a Vízmellék utcai ingatlan és közművagyon átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás jóváhagyására

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

14.) Javaslat a háziorvosi rendelési idők 2024. január 1. napjától történő módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

15.) Javaslat a Vásárcsarnokban lévő üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására

előadó: Dr. Holler Péter (Hatósági Osztály osztályvezető)

meghívott: Polákovics Marietta (Szombathely Városi Vásárcsarnok igazgatója)

16.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

Zárt ülés

17.) Javaslat lakbértámogatás iránti kérelem elutasítás elleni fellebbezés elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)