Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2022 október 26, 10:30

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a takarékossági programmal összefüggő intézkedések meghozatalára

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA Zrt. vezérigazgató)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Vigné Horváth Ilona (a Szombathelyi GESZ igazgatója)Kiss Barna Gábor (Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója)Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)Baráthné dr.né Molnár Mónika (Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója)Imréné Erényi Katalin (Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgató)

3.) Javaslat a helyi adókról szóló 38/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

4.) Javaslat térítési díjakkal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Imréné Erényi Katalin (Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgató)

6.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (a "Savaria Történelmi Karnevál" Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumának elnöke)Cseri József (a "Savaria Történelmi Karnevál" Közhasznú Közalapítvány FEB elnöke)Papp Zoltán (a Szombathelyért Közalapítvány Kuratóriuma elnöke)Mészáros András dr. (a Szombathelyért Közalapítvány FEB elnöke)Szentkirályi Bernadett (a „Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovszki János Alapítvány Kuratóriuma elnöke)Versegi Valentin (a Kutyamenhely Alapítvány FEB elnöke)Németh Tamás (a Kutyamenhely Alapítvány Kuratóriuma elnöke)

8.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

9.) Javaslat pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

10.) Javaslat utasváró pavilonok üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítására

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Samu Tímea (JCDecaux vezérigazgatója)

11.) Javaslat az AGORA-Művelődési és Sportház épületében lévő büfé bérbeadására vonatkozó pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

12.) Javaslat városnévhasználattal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

13.) Javaslat a szombathelyi 11662 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)