Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2023 június 12, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel összefüggő döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Szlávik Gábor (Blaguss Agora Hungary Kft. ügyvezető igazgató)Tóth Gergely (Blaguss Agora Hungary Kft. kirendeltségvezető)

2.) Javaslat a Markusovszky Kórházzal szemben kialakított parkolóval kapcsolatos döntés meghozatalára

meghívott: Nagy Lajos dr. (Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgató)Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

3.) Javaslat a védőnői szolgálat átszervezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Vigné Horváth Ilona (a Szombathelyi GESZ igazgatója)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)Taoufik Roland (a SZOMHULL NKft. ügyvezető igazgatója)

7.) Javaslat parkolók létesítésére a Kiskar utca 5897/3 hrsz-ú területen, továbbá a Sugár úti körforgalom beruházással kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

8.) Javaslat a Brenner villával kapcsolatos kérdések megtárgyalására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

9.) Javaslat az Innovation Fund large-scale elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

10.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

11.) Javaslat a bölcsődei feladatok ellátására kötött megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

12.) Javaslat alapító okirat módosítással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Baráthné dr.né Molnár Mónika (Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója)

13.) Javaslat köznevelési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

14.) Javaslat mikromobilitási járművek kölcsönzési célú közterületi elhelyezésére vonatkozó Együttműködési megállapodás meghosszabbítására

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Irmai Krisztián (Lime Technology Kft. képviselője)

15.) Javaslat a Regional Innovation Valley címpályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

16.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

Melléklet

17.) Javaslat pályázatok érvényességével kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

Zárt ülés

18.) Javaslat a MOHU MOL Zrt.-vel kötendő szerződések jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)