Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2020 január 27, 15:00

Nyilvános ülés

2.) Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

3.) Javaslat a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

4.) Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

meghívott: Taoufik Roland (a SZOMHULL Kft. ügyvezető igazgatója)Leidli Géza (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Jordán Tamás (ügyvezető igazgató)Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

5.) Javaslat alapdokumentumok módosítására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)Sebestyén Bianka (Szombathelyi EBI intézményvezetője)

6.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

7.) Javaslat a STYL Fashion Ruhaipari Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

8.) Javaslat az Önkormányzat és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

9.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjével kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

10.) Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági, valamint igazgatósági ügyrendjeinek jóváhagyására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

11.) Javaslat lakáscserére (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

12.) Javaslat az 5688/1 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

13.) Javaslat a Szombathelyi Médiaközpont HD műszaki fejlesztési ütemtervének elfogadására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

14.) Javaslat az elővásárlási joggal terhelt ingatlanok felülvizsgálatára (SAJÁT)

előadó: Lakézi Gábor (irodavezető, városi főépítész)

15.) Javaslat a "Városfejlesztési alap - Képviselői keret" 2019. évi költségvetési rendeletben előirányzott forrás felhasználására (sürgősségi indítvány)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

Zárt ülés

16.) Tájékoztató a szombathelyi 059/2 hrsz.-ú és a 059/3 hrsz.ú ingatlanokon (északi iparterület) tervezett beruházással kapcsolatban tett intézkedésekről

előadó: Lakézi Gábor (irodavezető, városi főépítész)