Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2022 május 23, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadására

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

meghívott: Tiborcz János dr. (r.vezérőrnagy)Gulyás Ferenc dr. (r.ezredes)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)Kovács Márta (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Kovács Cecília (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Izer Gábor Nándor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Bálint András (Szombathelyi Képző Központ NKft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (a SZOMHULL Kft. ügyvezető igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)

Melléklet

6.) Javaslat az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. által benyújtandó pályázat jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

7.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)

8.) Javaslat a SZOMHULL Nonprofit Kft. sütőolaj-gyűjtési helyszíneire vonatkozó ingyenes használat biztosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Taoufik Roland (a SZOMHULL Kft. ügyvezető igazgatója)

9.) Javaslat fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

10.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

11.) Javaslat magánerős beruházásban megvalósult infrastruktúra fejlesztések önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

13.) Javaslat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdésének végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

14.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közös Közbeszerzési Szabályzatának módosítására valamint az intézményi Versenyszabályzat hatályon kívül helyezésére

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

18.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által benyújtandó pályázat jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)