Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2021 június 22, 13:00

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a közművelődési és feladat-ellátási megállapodással rendelkező civil szervezetek 2020. évi tevékenységéről

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Hegedüs Éva (Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári kör elnöke )Szekér Tamás (Herényi Kulturális és Sportegyesület elnöke)Pál Ferenc (Zanati Kulturális és Sport Egyesület elnöke )Dr. Bakó Béla (Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület elnöke )Gaál Attiláné (Petőfi-Telepért Egyesület elnöke )Prisznyák Benjámin (Derkovits Városrészért Egyesület elnöke )Hegedüs László (Olad Városrészért Egyesület elnöke )Valentin Károlyné (Hárofit Közhasznú Egyesület elnöke )Bakos Ildikó (Joskar-Ola Alapítvány elnöke )Molnár Árpád (Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete elnöke )Kőszegfalviné Pajor Klára (Szombathelyi Civil Kerekasztal elnöke )

2.) Beszámoló a szombathelyi felsőoktatási intézmények, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete tevékenységéről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Dr. Borhy László (Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora)Karamánné dr. habil. Pakai Annamária (Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Képzési Központ igazgatója)Molnár Ferenc (Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ szakigazgatója)Gaspari Gábor (II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium igazgatója)prof. Dr. Víg Károly (Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testületének elnöke)Lenkai Nóra (ELTE SEK rektori biztosa)

3.) Javaslat a kulturális intézmények 2020. évi szakmai beszámolójának, valamint 2021. évi munkatervének elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Dr. Baráthné Molnár Mónika (Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója)Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA SzombathelyiKulturális Központ igazgatója)Kiss Barna Gábor (Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója)Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője)

4.) Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

5.) Tájékoztató a polgármester által veszélyhelyzetben meghozott döntésekről

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

8.) Tájékoztató a balatonberényi volt gyermeküdülő helyzetéről

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

9.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

10.) Javaslat közterületek elnevezésére

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

11.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ és a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. átszervezésével, valamint közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (, a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. mb. ügyvezetője, az AGORA SzombathelyiKulturális Központ igazgatója)

12.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar 2021/2022-es évadra vonatkozó programtervének elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kiss Barna Gábor (Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója)

13.) Javaslat a 2021. évi városi kulturális rendezvények önkormányzati támogatására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója)Vigné Horváth Ilona (a Szombathelyi GESZ igazgatója)

14.) Javaslat kulturális intézmények alapdokumentumainak elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)

15.) Beszámoló az Esélyegyenlőségi Intézményközi Munkaközösség, a Városi Szakszolgálati Koordinátor és az Óvodavezetői Munkaközösség 2020/2021. nevelési évben végzett feladatainak megvalósításáról

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Glavanits Erika (Intézményközi Esélyegyenlőségi Munkaközösség vezetője)Mesterházyné Gyimesi Ilona (önkormányzati szakszolgálati koordinátor)Molnár Anikó (Szombathelyi Óvodavezetők Munkaközösségének vezetője)

16.) Javaslat a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Imréné Erényi Katalin (Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója)

17.) Javaslat Városi Tanévnyitó ünnepség megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák magasabb vezetőinek megbízására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)