Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2024 április 22, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely 2023. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadására

előadó: Dr. Holler Péter (Hatósági Osztály osztályvezető)

meghívott: Dr. Pilisi Gábor r.dandártábornok (Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, főkapitány)Dr. Koncz Gabriella r.ezredes (Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője)

2.) Javaslat a Pozsony u. 47. szám alatti ingatlanon megvalósuló, a szociális ellátórendszer fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Dr. Kovácsné Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési NKft. ügyvezető igazgatója)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató, továbbá a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft. ügyvezető igazgató)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)Molnár Miklós (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgató)Németh Klára (Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor András (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Dr. Kovácsné Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési NKft. ügyvezető igazgatója)Izer Gábor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)

Melléklet

4.) Javaslat utakkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

5.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Dr. Károlyi Ákos (jegyző)

6.) Javaslat mikromobilitási járművek kölcsönzési célú közterületi elhelyezésére vonatkozó Együtmtűködési megállapodás meghosszabbítására

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

meghívott: Irmai Krisztián (Lime Technology Kft. kapcsolattartó)

7.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

meghívott: Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője)

8.) Javaslat a Vas Megyei Temetkezési Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)

9.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Dr. Kovácsné Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési NKft. ügyvezető igazgatója)

10.) Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

Zárt ülés

11.) Javaslat a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Izer Gábor (PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. ügyvezető igazgató)

12.) Javaslat bérleti díj támogatás megállapított összege elleni fellebbezés elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)