Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2022 március 28, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Németh Gábor Tamás dr. (SZOVA NZrt. vezérigazgatója)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)Kovács Márta (Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Bálint András (Szombathelyi Képző Központ NKft. ügyvezető igazgatója)Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Izer Gábor Nándor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (SZOMHULL NKft. ügyvezető igazgatója)

Ülésen kiosztott határozati javaslat

2.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)

3.) Javaslat az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. által benyújtandó pályázatok jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

4.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 8/2013.(III.6.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Kovács Márta (a Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)

5.) Javaslat fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

6.) Javaslat 2021. évi belső ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Andorné Fodor Ágnes dr.-né (irodavezető)Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

7.) Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

8.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

9.) Javaslat a Wacław Felczak Alapítvány felhívására benyújtott pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kovács Előd dr. (kabinetvezető)

10.) Javaslat a Magyar Cserkészszövetséggel kötött használati megállapodás módosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

11.) Javaslat a szombathelyi 6166/1/A/1 hrsz.-ú, Kőszegi u. 5. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

12.) Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kötött megállapodások módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

13.) Javaslat a színházi feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

14.) Javaslat kulturális intézmények pályázaton történő részvételének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)Dr. Baráthné Molnár Mónika (Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója)

15.) Javaslat a Vásárcsarnokban lévő üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

meghívott: Polákovics Marietta (Szombathelyi Városi Vásárcsarnok igazgatója)

Zárt ülés

16.) Javaslat a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.-t érintő döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Izer Gábor Nándor (PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. ügyvezető igazgató)