Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2023 szeptember 25, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Beszámoló a 2023. évi járda-, út-, kerékpárút- és játszótérfejlesztésekről

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

2.) Javaslat a szombathelyi szociális ellátórendszer fejlesztésére az idősek és az autizmussal élők nappali ellátása tekintetében

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

4.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés hálózatfejlesztésére

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Szlávik Gábor (Blaguss Agora Hungary Kft. ügyvezető igazgatója)Tóth Gergely (Blaguss Agora Hungary Kft. kirendeltségvezetője)

5.) Javaslat a Szombathely Városi Vásárcsarnok működtetését érintő döntések meghozatalára

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

meghívott: Polákovics Marietta (Szombathely Városi Vásárcsarnok igazgatója)

6.) Javaslat a takarékossági program felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet II. számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)Taoufik Roland (a SZOMHULL NKft. ügyvezető igazgatója)Molnár Miklós (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Izer Gábor Nándor (Szombathelyi Parkfenntartási Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Csapláros Andrea (Savaria Múzeum igazgatója)

9.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Tóth Erika (Védelmező Szt. Katalin NKft. Támogatói pont vezető)

11.) Javaslat közlekedési területek és vízi közművek önkormányzati tulajdonba vételére

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

12.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Történelmi Karnevál Kh.Közalapítvány Kuratórium elnöke)Cseri József (Savaria Történelmi Karnevál Kh.Közalapítvány FEB elnöke)Papp Zoltán (Szombathelyért Közalapítvány Kuratórium elnöke)Mészáros András dr. (Szombathelyért Közalapítvány FEB elnöke)Kronekker Veronika (Kutyamenhely Alapítvány Kuratórium elnöke)Versegi Valentin (Kutyamenhely Alapítvány FEB elnöke)Szentkirályi Bernadett ("Szombathely Szent Márton Városa" Gyebrovszki János Alapítvány Kuratórium elnöke)

13.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

14.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Könyvtár Alapító okiratának módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Baráthné dr.né Molnár Mónika (Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója)

15.) Javaslat pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

17.) Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pályázatainak jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)

18.) Javaslat pályázat érvényességével kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

19.) Javaslat kulturális intézmények pályázaton történő részvételének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)Csapláros Andrea (Savaria Múzeum igazgatója)

20.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala személyes adatkezeléssel járó tevékenységeiről

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

Zárt ülés

21.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

22.) Javaslat egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

23.) Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)