Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2020 október 27, 13:30

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Szabó Tibor András (a Szakmai Bizottság által támogatott pályázó)

2.) Javaslat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

3.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Történelmi Karnevál Kh.Közalapítvány Kuratórium elnöke)Cseri József (Savaria Történelmi Karnevál Kh.Közalapítvány FEB elnöke)Poócza Tamás (Szombathelyért Közalapítvány Kuratórium elnöke)Dr. Mészáros András (Szombathelyért Közalapítvány FEB elnöke)Rónafalvi Róbert (Kutyamenhely Alapítvány Kuratórium elnöke)Versegi Valentin (Kutyamenhely Alapítvány FEB elnöke)Szentkirályi Bernadett ("Szombathely Szent Márton Városa" Gyebrovszki János Alapítvány Kuratórium elnöke)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének, illetve Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2020. évi fenntartó általi ellenőrzési tervének módosítására

előadó: Andorné Fodor Ágnes dr.-né (irodavezető)

5.) Javaslat a színházi feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

6.) Javaslat pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (az Agora Szombathelyi Kulturális Központ Igazgatója)

7.) Javaslat ifjúsági feladat-ellátásra vonatkozó dokumentum véleményezésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (az Agora Szombathelyi Kulturális Központ Igazgatója)

8.) Javaslat az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (az Agora Szombathelyi Kulturális Központ Igazgatója)

9.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról és az óvodákban folyó gyermekvédelmi tevékenységről, valamint a gyermekvédelmi felelősök 2019/2020. nevelési évben végzett munkájár

Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról és az óvodákban folyó gyermekvédelmi tevékenységről, valamint a gyermekvédelmi felelősök 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

10.) Tájékoztató a 2020. évi önkormányzati nyári napközis tábor megvalósításáról

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kiss-Geosits Beatrix (a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola Igazgatója)

11.) Javaslat Oktatási Kiadások terhére történő támogatásra

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

12.) Javaslat a 2020. évi Kulturális és Civil alapra beérkezett pályázatok, továbbá egyedi támogatási kérelmek elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

13.) Javaslat 2020. évi városi kulturális rendezvény önkormányzati támogatására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

14.) Javaslat a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjak odaítélésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

15.) Javaslat Petz-ösztöndíjak odaítélésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)