Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
2019 szeptember 23, 13:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban megvalósuló fejlesztések támogatására

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)Koczka Tibor (alpolgármester)

meghívott: Dr. Scheuer Gyula (ELTE kancellár)Pintér Zsolt (ELTE SEK Kancellári Kabinet EFOP projektek igazgató helyettes)Papp Tibor (ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója)

2.) Javaslat új kerékpárútfejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtására

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

3.) Javaslat a Járdányi Paulovics István Romkert területéről kiemelt mozaik ideiglenes kiállításának helyszínére vonatkozóan

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)

4.) Javaslat a 2019. évi költségvetésben meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

meghívott: Szakács Eszter (irodavezető)

5.) Javaslat felelős állattartás elősegítését célzó programmal összefüggő döntések meghozatalára

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

6.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Történelmi Karnevál Kh. Közalapítvány Kuratórium elnöke)Farkas Csaba (Savaria Történelmi Karnevál Kh. Közalapítván FEB elnöke)Kulics György (Szombathelyért Közalapítvány Kuratórium Elnöke)Vörösné Budai Mária (Szombathelyért Közalapítvány FEB elnöke)Rónafalvi Róbert (Kutyamenhely Alapítvány Kuratórium Elnöke)Németh Tamás (Kutyamenhely Alapítvány FEB elnöke)Hamza István (Szombathely Szent Márton városa Jóléti Alapítvány Kuratórium elnöke)

7.) Javaslat haszonbérleti szerződések megkötésére

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

8.) Javaslat a szombathelyi 7030/A/6 hrsz.-ú – természetben Szombathely, Semmelweis Ignác utca 28. fsz. 6. szám alatti – ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

9.) Javaslat a volt EPCOS területén elhelyezendő sportszervezetekkel összefüggő döntések meghozatalára

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

10.) Javaslat a „Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely-Sárdi ér út” elnevezésű projekt Támogatói Okirat módosításának benyújtására

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

meghívott: Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)

11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervének, illetve Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2019. évi fenntartó általi ellenőrzési tervének módosítására

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Károlyi Ákos dr. (jegyző)

12.) Javaslat városnévhasználat engedélyezésére

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

13.) Javaslat a Ferenczy István utca fejlesztéséhez szükséges döntés meghozatalára

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

14.) Javaslat az 5688/1 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatalra

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

15.) Javaslat a Széll K. u. 44. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbítására

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

16.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló, Széll K. u. 21. szám alatti üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

17.) Javaslat bérbeszámítás engedélyezésére

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

18.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. rendkívüli Közgyűlésén szereplő napirendi pontok megtárgyalására

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

meghívott: Kohuth Viktor dr. (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatója)

19.) Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő döntés meghozatalára vonatkozóan

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

20.) Javaslat a „Városfejlesztési alap - Képviselői keret” 2019. évi költségvetési rendeletben előirányzott forrás felhasználására.

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

21.) Javaslat Szombathely város területén forgalmi rend változtatással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

22.) Javaslat a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadására

előadó: Lakézi Gábor (osztályvezető, városi főépítész)

23.) Javaslat a Joskar-Ola Alapítvánnyal kötendő feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására

előadó: Kelemen Krisztián (képviselő)

24.) Javaslat az egyirányúsítás bevezetésére a Kétrózsa közben

Zárt ülés

25.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)

26.) Javaslat ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Puskás Tivadar dr. (polgármester)Illés Károly (alpolgármester)

meghívott: Heckenast István (Heckenast Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft. ügyvezetője)