Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2023 február 20, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására és a kapcsolódó döntések meghozatalára

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

2.) Javaslat a VAOSZ tekepálya működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

meghívott: Hegyi Gábor (Vasi Tekesportért Alapítvány Kuratórium elnöke)

3.) Javaslat egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Vigné Horváth Ilona (a Szombathelyi GESZ igazgatója)

5.) Javaslat a Hajdú utca felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

6.) Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel összefüggő döntések meghozatalára

meghívott: Szlávik Gábor (Blaguss Agora Hungary Kft. ügyvezető igazgató)Tóth Gergely (Blaguss Agora Hungary Kft. szombathelyi kirendeltségvezető)

7.) Javaslat az AGORA-Savaria Filmszínház területén működő kávézó hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

8.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft-nek és a Mesebolt Bábszínháznak az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös működtetési megállapodásának módosítására

meghívott: Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)

9.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

10.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)

11.) Javaslat az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

12.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közszolgáltatási Szerződésben foglalt közszolgáltatási díj módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

Zárt ülés

13.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Holler Péter dr. (osztályvezető)