Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2023 január 23, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

2.) Javaslat Kulturális Intézmények alapító okiratának módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)Kiss Barna Gábor (Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója)Baráthné dr.né Molnár Mónika (Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója)Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)

3.) Javaslat a szombathelyi emlékmű környezetét érintő felújítással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Kreinbacher József Péter (Metal Hungária Holding Zrt. vezető tisztségviselő)

4.) Javaslat a Károly Róbert utca felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

5.) Beszámoló az 1000 fa program kiterjesztésével kapcsolatos tapasztalatokról

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

6.) Javaslat a SZOVA NZrt. és a Pingvinek Jégkorong Klub között a fedett jégcsarnok hosszú távú üzemeltetéséről szóló szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA Zrt. vezérigazgató)

8.) Javaslat feladat-ellátási megállapodás módosítására Gencsapáti és Perenye Község Önkormányzatával

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

9.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)

10.) Javaslat a Takarékossági program módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

11.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

12.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

100.) Javaslat Szombathely 897/3 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan kezelői feladatának átadására (nem került megtárgyalásra)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Pálfalvi Róbert (ZBAU Kft. ügyvezetője)Bodorkós Ferenc (Gencsapáti Község Önkormányzatának polgármestere)

Zárt ülés

13.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Molnár Miklós (Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató)Kovács Cecília (SZOVA Zrt. vezérigazgató)