Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2022 február 22, 14:00

Nyilvános ülés

2.) Javaslat a Nemzeti Összetartozás emlékére felállítandó Szélrózsa emlékművel kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Dénes Veronika (városi kertész)

3.) Javaslat a Szent Márton-kártya használatra vonatkozóan

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

4.) Javaslat a 2022. évi közművelődési szolgáltatási tervek jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Hegedüs Éva (Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör elnöke)Szekér Tamás (Herényi Kulturális és Sportegyesület elnöke)Bakó Béla (Vasi TIT igazgatója)Dr. Pál Ferenc (Zanati Kulturális Egyesület elnöke)Horváth Zoltán (Agora Savaria kulturális és Médiaközpont Nkft. ügyvezetője)

5.) Javaslat a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ és az önkormányzati óvodák közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

6.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház létszámelőirányzatának módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)

7.) Javaslat élelmezési nyersanyagköltség módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

8.) Javaslat a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Imréné Erényi Katalin (Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója)

9.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Dr. Baráthné Molnár Mónika (Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár igazgatója)

11.) Javaslat a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodai felvételi körzetek meghatározására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

12.) Tájékoztató a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum pályázaton történő részvételéről

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkéntes Koncepciójában és Stratégiájában megfogalmazott önkéntes munkával kapcsolatos hivatali feladatok elvégzésére.

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

14.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)