Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2019 december 16, 13:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)Holler Péter dr. (osztályvezető)Kalmár Ervin (osztályvezető)

3.) Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város tagságára a különböző szervezetekben, egyesületekben, szövetségekben és az önkormányzat által delegált személyekre

előadó: Kovács Előd dr. (Kabinetvezető)

7.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

8.) Javaslat a településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára az északi iparterület vonatkozásában (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Lakézi Gábor (irodavezető, városi főépítész)

9.) Javaslat Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv elkészíttetésére (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elhelyezésére (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

11.) Javaslat önkormányzati vagyon ingyenes haszonkölcsönbe adására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

12.) Javaslat a Széll K. u. 25. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásával kapcsolatban (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

13.) Javaslat a háziorvosi rendelési idők 2020. január 1. napjától történő módosítására (SAJÁT)

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

14.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. és a Haladás VSE között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására (SAJÁT)

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Bokor Zsolt (Haladás VSE elnökhelyettese )Szabó Hajnalka (Haladás VSE tenisz szakosztályának elnöke )Leidli Géza (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgaója )Boros András (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Sportiskola vezetője)

15.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)

16.) Javaslat a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló tájékoztató elfogadására (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

17.) Javaslat a Szombathely 7030/A/6 hrsz.-ú, Semmelweis Ignác u. 28. fsz. 6. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

18.) Javaslat a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT - Később kerül kiküldésre)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Izer Gábor Nándor (PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft ügyvezető igazgaója )