Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2020 október 26, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Szabó Tibor András (a Szakmai Bizottság által támogatott pályázó)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)

3.) Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

4.) Javaslat útberuházással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

5.) Javaslat az „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Beruházási Szabályzatának és Pályázati Szabályzatának módosítására

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

8.) Javaslat az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

9.) Javaslat az orvosi ügyelet jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Vigné Horváth Ilona (a Szombathelyi GESZ igazgatója)

10.) Javaslat a Közterület-felügyelet tevékenységét érintő döntések meghozatalára

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

11.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Történelmi Karnevál Kh.Közalapítvány Kuratórium elnöke)Cseri József (Savaria Történelmi Karnevál Kh.Közalapítvány FEB elnöke)Poócza Tamás (Szombathelyért Közalapítvány Kuratórium elnöke)Dr. Mészáros András (Szombathelyért Közalapítvány FEB elnöke)Rónafalvi Róbert (Kutyamenhely Alapítvány Kuratórium elnöke)Versegi Valentin (Kutyamenhely Alapítvány FEB elnöke)Szentkirályi Bernadett ("Szombathely Szent Márton Városa" Gyebrovszki János Alapítvány Kuratórium elnöke)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének, illetve Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2020. évi fenntartó általi ellenőrzési tervének módosítására

előadó: Andorné Fodor Ágnes dr.-né (irodavezető)

13.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

14.) Javaslat a színházi feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

15.) Javaslat a Szombathely, Aréna u. 8. sz. alatti ingatlanon lévő, 1944M D-4485 mm-es hadosztályágyú térítésmentes átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT – Két ülés közötti anyagban szerepel)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

16.) Javaslat a szombathelyi 6841 hrsz.-ú, Széll Kálmán u. 19. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

17.) Javaslat a Gothard-kastély Modern Városok Programból történő fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

18.) Javaslat a VOLÁNBUSZ ZRt-t érintő döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Németh Tamás (VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság helyi közszolgáltatás vezető)

Zárt ülés

19.) Javaslat SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)

20.) Javaslat egyedi hatósági ügyben beérkezett fellebbezés elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)