Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2022 június 20, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat idősgondozással kapcsolatos ellátási szerződés kötésére a Magyarországi Evangélikus Egyházzal

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Szabó Miklós (Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ intézményvezető)

2.) Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel összefüggő döntések meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Szlávik Gábor (Blaguss Agora Hungary Kft. ügyvezető igazgató)Kameniczky Ákos Péter (VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Forgalmi és Kereskedelmi főigazgató)

3.) Javaslat Szombathely Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának /FVS/ valamint a TOP PLUSZ Városfejlesztési Programtervének /TVP/ elfogadására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Barta Balázs (Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület ügyvezető igazgató)Kovácsné dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)

4.) Javaslat a Szombathely Fenntartható Városi Mobilitási Terve elfogadására

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

meghívott: Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona (TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. ügyvezetője)

6.) Javaslat egyes projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

7.) Javaslat térítési és szolgáltatási díjak felülvizsgálatára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Németh Klára (FÉHE NKft. ügyvezető igazgatója)Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)Krenner Róbert (VASIVÍZ ZRt. vezérigazgató)Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)Sebestyén Bianka (Szombathelyi EBI intézményvezető)Imréné Erényi Katalin (Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója)Kovács Cecília (SZOVA Zrt. vezérigazgató)

8.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar 2022/2023-as évadra vonatkozó programtervének elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kiss Barna Gábor (Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója)Vigné Horváth Ilona (a Szombathelyi GESZ igazgatója)

9.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Károlyi Ákos dr. (jegyző)

10.) Javaslat a fedett jégcsarnok üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA Zrt. vezérigazgató)

11.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

12.) Javaslat a 11967/16 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

13.) Javaslat bérleti jogviszony meghosszabbítására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

14.) Javaslat a bölcsődei feladatok ellátására kötött megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára, valamint Ják község vonatkozásában szociális feladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)Sebestyén Bianka (Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetője)

15.) Javaslat az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

16.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítására (Sürgősségi indítvány)

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)