Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2024 május 27, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a 2024. évi út-, járdafelújítási programról

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

előadó: Stéger Gábor (Közgazdasági és Adó Osztály osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására

előadó: Stéger Gábor (Közgazdasági és Adó Osztály osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 8/2024. (III.5) önkormányzati rendelet I. számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (Közgazdasági és Adó Osztály osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

5.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről

előadó: Dr. Károlyi Ákos (jegyző)

6.) Javaslat a bölcsődei feladatok ellátására kötött megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

meghívott: Sebestyén Bianka (Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény, intézményvezető)

7.) Javaslat ingyenes használat engedélyezésére

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

8.) Javaslat forgalomképtelen törzsvagyon üzleti vagyonba történő átsorolására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

9.) Javaslat klímasemlegességi elköteleződéssel és pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

10.) Javaslat kulturális intézmények pályázaton történő részvételének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

meghívott: Dr. Baráthné Molnár Mónika (Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója)Kovács Géza (Mesebolt Bábszínház igazgatója)

11.) Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos, bizottsági hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

12.) Javaslat a Weöres Sándor Színházban található volt konyhai helyiségek vendégszobákká történő átalakítására vonatkozó döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Szabó Tibor András (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)

13.) Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi működéséről

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

meghívott: Lakézi Gábor (Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - PIU vezető)

Zárt ülés

14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos személyi döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)Szabó Tibor András (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)