Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2022 december 06, 14:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Alapító okiratának módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

4.) Javaslat közterületek elnevezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

6.) Tájékoztató a 2022. évi ellenőrzések tapasztalatairól, javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, köznevelési feladatellátás céljára vagyonkezelésbe átadott vagyon 2023. évi ellenőrzési ütemtervének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

7.) Javaslat az önkormányzat által fenntartott óvodák 2023. évi fenntartói törvényességi ellenőrzési ütemtervének jóváhagyására, tájékoztató a 2022. évi ellenőrzések tapasztalatairól

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

8.) Javaslat a 2022. évi városi nagyrendezvények önkormányzati támogatására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezetője)

9.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház létszámelőirányzatának módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kovács Géza (a Mesebolt Bábszínház igazgatója)

10.) Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság beszámolójának jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Bődi Lívia (a Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság elnöke)

11.) Javaslat a Kulturális és Civil Alap pályázatok valamint egyedi támogatási kérelmek elbírálására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

12.) Javaslat a kultúra területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)