Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Szociális és Lakás Bizottság
2019 november 27, 16:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetését érintő döntések meghozatalára

előadó: Szakács Eszter (irodavezető)Stéger Gábor (osztályvezető)Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)Kalmár Ervin (osztályvezető)Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

2.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Németh Klára (ügyvezető igazgató)Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)

Melléklet

4.) Tájékoztató a „Szociális város-rehabilitáció II. ütem” című projekt megvalósulásáról

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

5.) Tájékoztató a szociális ellátórendszer területén működő intézmények és gazdasági társaság feladatairól, jövőbeni elképzeléseiről

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

meghívott: Németh Klára (ügyvezető igazgató)Kulcsár Lászlóné (Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója)Sebestyén Bianka (Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezetője)

6.) Tájékoztató a hajléktalan ellátás elhelyezésével kapcsolatos korábbi elképzelésekről

meghívott: Németh Klára (ügyvezető igazgató)

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

7.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításáról, a bérlakás állomány aktuális helyzetéről, a lakástárgyú támogatásokról, javaslat ezek tárgyában változtatásokra, valamint tájékoztatás a bérlakás állo

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításáról, a bérlakás állomány aktuális helyzetéről, a lakástárgyú támogatásokról, javaslat ezek tárgyában változtatásokra, valamint tájékoztatás a bérlakás állomány növelésére vonatkozó koncepciókról

meghívott: Szijártó Győző (a SZOVA Nonprofit ZRt. Városüzemeltetési igazgatója)

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

8.) Javaslat a 2020. évi bérleményellenőrzési terv jóváhagyására

meghívott: Szijártó Győző (SZOVA Nonprofit Zrt. Városüzemeltetési Igazgatója)

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

9.) Tájékoztató a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. részére biztosított szállások használatáról

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

10.) Javaslat önkormányzatunk által biztosított pénzbeli és természetbeni támogatások rendszerének módosítására

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

11.) Javaslat Szombathely, Paragvári u. 86. szám alatti lakóépületben 24 órás élőerős őrzés bevezetésének lehetőségéről

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

12.) Támogatási kérelmek elbírálása

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

13.) Tájékoztató speciális gyermekotthon létrehozásával kapcsolatosan

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

14.) Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati nyári napközis tábor megvalósításáról

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

15.) Javaslat az Idősügyi Tanácsba Szociális és Lakás Bizottsági tagok delegálására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

16.) Különfélék

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

Zárt ülés

17.) Javaslat szombathelyi diákok Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

18.) Javaslat Petz-ösztöndíjak odaítélésre

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

19.) A „Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2019. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

20.) Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

21.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

22.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3.§ ad) pontja alapján – rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

23.) Különfélék

előadó: dr. Czeglédy Csaba (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)Czeglédy Csaba dr. (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)