Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2023 május 23, 14:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet I. számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)Szabó Tibor (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

Melléklet

5.) Javaslat a Geszler Mária Kossuth-díjas keramikusművész által felajánlott gyűjtemény átvételére vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Geszler Mária (Kossuth-díjas keramikusművész)Csapláros Andrea (Savaria Múzeum igazgatója)

6.) Javaslat a Savaria Múzeum pályázaton történő részvételének jóváhagyására

meghívott: Csapláros Andrea (a Savaria Múzeum igazgatója)

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

7.) Javaslat a Savaria Múzeum 2022. évi beszámolójának és 2023. évi munkatervének jóváhagyására

meghívott: Csapláros Andrea (a Savaria Múzeum igazgatója)

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

8.) Javaslat Szombathely MJV Diákönkormányzata 2022-2023. évi beszámolójának és 2023. évi programtervének elfogadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Görcz Gergely (diákpolgármester)Porpáczy Marcell (diák-alpolgármester)Pataki Gergely (diák-alpolgármester)Imre Marcell (diákpolgármester)Horváth Félix (diák-alpolgármester)

9.) Javaslat az országos tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanáraik elismerésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

10.) Javaslat a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és létszámának meghatározására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

11.) Javaslat óvodai feladatellátási megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

12.) Javaslat támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

13.) Javaslat elszámolási határidő meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)