Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2024 február 27, 14:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására és a kapcsolódó döntések meghozatalára

előadó: Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

3.) Javaslat a Savaria Múzeum pályázaton történő részvételének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

meghívott: Csapláros Andrea (a Savaria Múzeum igazgatója)

4.) Javaslat az „Aktív időskor Szombathelyen” önkormányzati program 2024. évi megvalósítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

5.) Javaslat a Szombathelyi Donászy Magda Óvodában meghirdetésre kerülő igazgatói álláshely pályázati felhívásának jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

6.) Javaslat a 2024/2025. nevelési évre szóló óvodai felvételi körzetek meghatározására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

7.) Javaslat a 2024/2025. nevelési évre szóló óvodai jelentkezések időpontjára és a jelentkezés módjára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2024. évi tavaszi szüneti zárvatartására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

9.) Javaslat támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

10.) Javaslat közterület elnevezésére /sürgősségi indítvány/

előadó: Dr. Nemény András (polgármester)Horváth Soma Ádám (alpolgármester)

Zárt ülés

11.) Javaslat az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.-t érintő döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

meghívott: Horváth Zoltán (az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

12.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)