Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
2022 május 24, 14:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

meghívott: Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)

4.) Javaslat az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. által benyújtandó pályázat jóváhagyására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója)

5.) Javaslat közterület elnevezésére

előadó: Holler Péter dr. (osztályvezető)

7.) Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és létszámának meghatározására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

Zárt ülés

9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák magasabb vezetőinek megbízására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kökösy Sándorné (a Hétszínvirág Óvoda vezetője)Molnár Anikó (a Gazdag Erzsi Óvoda vezetője)Tóth Csabáné (a Mocorgó Óvoda vezetője)Takácsné Rosner Gabriella (a Barátság Óvoda vezetője)Iker Gabriella (a Benczúr Óvoda vezetője)Joó Lajosné (a Szűrcsapó Óvoda vezetője)Kapolcsi Kinga (a Pipitér Óvoda vezetője)Tóth Henriette (a Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa)