Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Szociális és Lakás Bizottság
2020 január 29, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)Holler Péter dr. (osztályvezető)Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

2.) Javaslat alapdokumentumok módosítására (Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratainak módosítása Kgy. 5. napirend)

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Sebestyén Bianka (intézményvezető)Kulcsár Lászlóné (intézményvezető)

3.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Sebestyén Bianka (intézményvezető)

4.) Tájékoztató a "Szociális város-rehabilitáció II. ütem" című projekt megvalósulásáról

előadó: Kalmár Ervin (osztályvezető)

5.) Tájékoztató a Gothard - Kastély "Modern Városok Program" keretében történő felújításának és hasznosításának megvalósulásáról

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Bizottság elnöke)

meghívott: Kalmár Ervin (osztályvezető)

6.) Tájékoztató az akadálymentesítési koncepció előkészítésével kapcsolatosan

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Kalmár Ervin (osztályvezető)

7.) Javaslat " Közösségi Bérlakás Rendszer" bevezetésére Szombathelyen

előadó: Vinczéné dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

8.) Különfélék

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Bizottság elnöke)

Zárt ülés

9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján – egészségügyi állapotra tekintettel - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Bizottság elnöke)

10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 11. §-a alapján – lakás helyreállításának vállalásával - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására ( később kerül kiküldésre )

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Bizottság elnöke)

11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3.§ ad) pontja alapján – rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására ( később kerül kiküldésre )

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a BIzottság elnöke)

12.) Különfélék

előadó: Czeglédy Csaba dr. (a Bizottság elnöke)