Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Oktatási és Szociális Bizottság
2019 szeptember 25, 09:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a 2019. évi költségvetésben meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Stéger Gábor (osztályvezető)

2.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Csapláros Andrea (Savaria Történelmi Karnevál Kh. Közalapítvány Kuratórium elnöke)Farkas Csaba (Savaria Történelmi Karnevál Kh. Közalapítván FEB elnöke)Kulics György (Szombathelyért Közalapítvány Kuratórium Elnöke)Vörösné Budai Mária (Szombathelyért Közalapítvány FEB elnöke)Rónafalvi Róbert (Kutyamenhely Alapítvány Kuratórium Elnöke)Németh Tamás (Kutyamenhely Alapítvány FEB elnöke)Hamza István (Szombathely Szent Márton városa Jóléti Alapítvány Kuratórium elnöke)

3.) Javaslat az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban megvalósuló fejlesztések támogatására

meghívott: Dr. Scheuer Gyula (ELTE kancellárja)Pintér Zsolt (ELTE SEK Kancellári Kabinet EFOP projektek igazgató helyettes)Papp Tibor (ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója)

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

4.) Tájékoztatás a felnőttképzésről

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

meghívott: Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke, a Vas Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója)Hodvogner Csaba (a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója)Bálint András (Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)

5.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában meghirdetésre kerülő magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírásra kerülő pályázati felhívás jóváhagyására

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

6.) Javaslat a "Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz" történő 2020. évi csatlakozás jóváhagyására

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

8.) Javaslat önkormányzati tulajdonban álló helyreállítandó lakások sorrendiségének jóváhagyására

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

meghívott: Szijártó Győző (SZOVA NZrt. Városüzemeltetési Igazgató)

9.) Különfélék

előadó: Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

Zárt ülés

10.) Javaslat önkormányzati kitüntetések adományozására

előadó: Telek Miklós dr. (osztályvezető)

11.) Javaslat lakáscserére

előadó: Nárai Erna dr. (irodavezető)

12.) Javaslat a "Kariatida" tanulmányi támogatásban részesülők személyére

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

meghívott: Hamza István (Szombathely Szent Márton városa Jóléti Alapítvány Kuratórium elnöke)

13.) Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadására

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010.(XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadásásra

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010.(XII.01.) számú rendelet 3. § ad) pontja alapján - rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadásásra

előadó: Bencsics Enikő dr. (osztályvezető)

16.) Különfélék

előadó: Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)