Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Szociális és Lakás Bizottság
2024 január 24, 15:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet III.számú módosításának megalkotására

előadó: Stéger Gábor (Közgazdasági és Adó Osztály osztályvezető)

2.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

meghívott: Sebestyén Bianka (a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményvezetője)

3.) Javaslat a települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

4.) Különfélék

előadó: Dr. Czeglédy Csaba (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

Zárt ülés

5.) Javaslat Közösségi Bérlakás Rendszerben nyilvántartott ingatlan bérbeadására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3.§ ad) pontja alapján – rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására (később kerül kiküldésre)

előadó: Dr. Czeglédy Csaba (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)

7.) Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérlő általi helyreállítás időtartamának meghosszabbítására

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

8.) Különfélék

előadó: Dr. Czeglédy Csaba (a Szociális és Lakás Bizottság elnöke)