Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Gazdasági és Jogi Bizottság
2021 augusztus 02, 09:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat idősgondozással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

meghívott: Szabó Miklós (Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ intézményvezető)Krámer György (Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodaigazgató)Prőhle Gergely (Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelő)

2.) Javaslat ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatok elbírálására

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Novák Tibor (Falco Zrt. vezérigazgató)Galambos Tamás Zoltán (Galambos Holding Kft. ügyvezető)

3.) Javaslat a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskola által a Szent László király u. 6/A. szám alatt bérelt ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítására illetve az ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Vass Szilárd (presbiter, intézményi referens)

5.) Javaslat a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ átadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)

meghívott: Dr. Földházi-Domak Edit (MNV Zrt. Vagyonhasznosítási Igagatóság igazgató-helyettes)