Ugrás a FőmenüreUgrás a Fő tartalomraUgrás a Lábléchez

Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság
2023 november 28, 09:00

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítására

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

meghívott: Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgató)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó: Nagyné Dr. Gats Andrea (Jogi és Képviselői Osztály osztályvezető)

meghívott: Gráczer György (FALCO KC Kft. ügyvezető igazgatója)Kovács Cecília (SZOVA NZrt. vezérigazgatója és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Kft. ügyvezető igazgatója)Taoufik Roland (SZOMHULL NKft. ügyvezető igazgatója)Kovácsné Dr.né Takács Klaudia (Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)Grünwald Stefánia (Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)Horváth Zoltán (AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Kft. ügyvezető)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

meghívott: Vörös Andrea (KALAMÁR TRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője)

4.) Javaslat az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek alap-, és eredményességi támogatására (SAJÁT)

előadó: Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezető)

6.) Javaslat Szombathely város területén forgalmi rend változtatással kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT)

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

meghívott: Dr. Czeglédy Csaba (önkormányzati képviselő)Horváth Gábor (önkormányzati képviselő)Dr. Horváth Attila (alpolgármester)Dr. Kecskés László (önkormányzati képviselő)

7.) Javaslat távközlési hálózat zöldterületen történő elhelyezésére (SAJÁT)

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)

8.) Javaslat Szombathely-Zanat, Külső Zanati u. - Napsugár u. csomópontban gyalogos átkelőhely kiépítésére vonatkozó tervdokumentáció és kapcsolódó jogok átadására

előadó: Kalmár Ervin (Városüzemeltetési Osztály osztályvezető)